Woord van Burgemeester Rudi Beeken bij de opening van de Herdenkingsweek

Dames en heren,

72 Jaar geleden viel er een schaduw over deze mooie gemeente. Sindsdien verzamelen wij jaarlijks aan de monumenten die in Meensel en Kiezegem opgericht werden om de talrijke betreurde slachtoffers te gedenken, om onze blijvende steun te betuigen aan hun familie en vrienden, en om samen met mijn buurman Louis Clinckx -die hier onder ons is als laatste van de weggevoerden- te laten zien dat wij niet wensen dat dit duistere verleden zich zou herhalen. 

Lees meer

Vital Craeninckx tijdens de Herdenkingsplechtigheid 2014 in Meensel-Kiezegem

Dat onze Koning Filip zich op 3 augustus 2014 laat vertegenwoordigen op de herdenkingsplechtigheid in Meensel-Kiezegem toont aan dat dit kleine dorp in het Hageland voor de Vereniging van Politieke Gevangenen een Nationaal symbool van betekenis is.
De herdenking van de oorlogsslachtoffers in Meensel-Kiezegem, 70 jaar later, werd talrijk bijgewoond. In Kiezegem had voorafgaand een korte bloemenhulde plaats aan het eremonument.
Ongeveer 350 aanwezigen, onder wie een aantal prominenten, voelden zich intens verbonden met de 67 dorpelingen die ter plaatse en in het KZ Neuengamme of bijkampen om het leven werden gebracht.

Lees meer

Herdenkingsplechtigheid 3 augustus 2014, toespraak Jozef Craeninckx, Nationaal Voorzitter van N.C.P.G.R.

Mijnheer de Vertegenwoordiger van zijn Majesteit de Koning,
Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren,
Mesdames et Messieurs,

Met oprechte dank aan de voorzitter voor zijn vriendelijke uitnodiging, is het mij tevens bijzonder aangenaam proficiat te kunnen wensen aan zijn bestuursleden en de medewerkers van onze florissante gewestelijke afdeling Meensel-Tienen met de realisatie van deze merkwaardige herdenkingsplechtigheid.
Een warme dankbetuiging ook aan de trouwe vlaggendragers voor hun kleurrijke en stijlvolle inkleding van dit jaarlijks eerbetoon.

Lees meer

Toespraak door Alexa Rowe en Frederik Celis op de herdenkingsplechtigheid 11 augustus 2013

Alexa Rowe is de kleindochter van John Neroutsos, kozijn van Teddy Blenkinsop

Our family would like to extend again to you, the people of Meensel-Kiezegem, our deepest sorrow for the loss of 67 brave husbands, brothers and sweethearts – your loved ones, during that fateful period of august 1944 – WWII, the greatest human event of the 20th century. Meensel-Kiezegem truly played a significant part upon that stage, but you also paid an enormous price – we will never forget you.

Lees meer

Toespraak van Ruben Donvil op 5 augustus 2012 in Meensel-Kiezegem

Monseigneur,
Mevrouw de burgemeester,
Mijnheer de vertegenwoordiger van de minister van landsverdediging,
Mijnheer de Nationale voorzitter van de Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België,
Mijnheer de gewestelijke voorzitter,
Dames en heren,

Oorlog verdeelt en oorlog brengt samen. Oorlogen ontstaan door tegengestelde visies en escaleren vaak uit kleine, op het eerste zicht onbelangrijke gebeurtenissen. Voor de Eerste Wereldoorlog beschouwen velen de aanslag op het aartshertogelijk paar in Sarajevo als het begin, terwijl het water al veel langer aan de rand van de emmer stond. Het interbellum begon als een poging tot verzoening van de strijdende partijen, maar maakte dat eigenlijk meteen onmogelijk door Duitsland in het Verdrag van Versailles van 1919 een buitenproportionele straf te geven. Dit ‘Diktat von Versailles’ dompelde de Weimarrepubliek onder in een zware economische crisis. Angst voor het opkomende communisme dreef de bevolking in de armen van extreemrechts. De NSDAP van Hitler gaf de schuld voor al wat fout liep aan de democratie, het communisme, het kapitalisme en de joden. Zulke standpunten konden alleen maar begrip vinden bij de Duitse bevolking wanneer ze goed aangebracht werden en er al een voedingsbodem voor bestond. Dat is nu eenmaal de werkwijze van een populistische partij.

Lees meer

Slotwoord Vital Craeninckx tijdens de herdenkingsplechtigheid van 7 augustus 2011

Mevrouw de burgemeester en raadsleden van Tielt-Winge
Heer wethouder en 1ste loco-burgemeester van Putten
Mijnheer de Nationale Voorzitter
Dames en heren vertegenwoordigers van onze Vaderlandslievende verenigingen
en van de Vriendenkring Neuengamme in Nederland
Vrienden Politieke Gevangenen
Beste vaandeldragers
Beste dorpsgenoten en vrienden
Chers amis francophones,

de zin en betekenis van deze herdenkingsceremonie werd reeds uitvoerig aangehaald en toegelicht door pastoor Frans Vanaerschot in de eucharistieviering en door de sprekers, mevrouw de burgemeester Chris Desaever-Cleuren, dhr. Kleijer wethouder , en Nationaal Voorzitter van de Confederatie, Jozef Craeninckx.

Lees meer