Herdenking Hilaire Gemoets op 2 september 2019

Op Maandag 02 september 2019 herdenkt men Hilaire Gemoets voormalige Korps-commandant van de Belgische Partizanen, en ook lid van de Sabotagegroep “Groep G” te Webbekom en Assent. Wie 75 jaar geleden op enkele dagen van onze bevrijding is gefusilleerd.

Er wordt hulde gebracht op het Gemeentelijke Begraafplaats van Webbekom waar zeven bemanningsleden van de Lancaster III JA976 “S for Sugar” die op 28 April 1944 is neergestort te Webbekom rusten. Zes kwamen om bij de crash, een zevende stierf op 1 mei 1944. De Piloot Blenkinsop bleef leven en kon onderduiken bij het verzet, maar werd later opgepakt bij een razzia te Meensel-Kiezegem. Hij overleed op 23 januari 1945 in Neuengamme en rust nu op het ereveld in Meensel-Kiezegem.

Het betreft de graven van:
RCAF – 28-04-1944
Flight Lieutenant Lawrence Allen, J/14769, 26 jaar
Flight Lieutenant David Ramsay, J/12973
Flight Lieutenant George John Smith, J/21564
Pilot Officer Robert Alexander Booth, C/19795, 26 jaar
Pilot Officer Nicholas Hugh Clifford, J/87453, 35 jaar
Pilot Officer Leslie Arthur Foster, J/87480, 26 jaar
RAF – 28-04-1944
Flight Sergeant James Sydney Bradley, 1314683, 21 jaar.

Het programma en de uitnodiging kan u hier downloaden.

Opening Museum44 – Herdenking 11 augustus 2019

Uitnodiging voor de jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid en de opening van het museum44 op 11 augustus 2019

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden Meensel-Kiezegem’44 en de gemeente Tielt-Winge nodigen U uit op de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de oorlogsslachtoffers. Deze gaat door op zondag 11 augustus 2019 ter gelegenheid van de 75ste verjaring van de vergeldingsacties, uitgevoerd door de bezetter op 1 en 11 augustus 1944 waarbij 4 medeburgers ter plaatse werden vermoord en 63 van de 91 gijzelaars omkwamen in het concentratiekamp van Neuengamme en bijkampen.

Deze plechtigheid verloopt als volgt :

 • 9u15 – kort eerbetoon met bloemlegging aan het monument in Kiezegem door
  de plaatselijke vereniging, de gemeente Tielt-Winge en de Vriendenkring
  Neuengamme.
 • 10u00 -Herdenkingsviering in Meensel ( in de tent naast de kerk) voorgegaan
  door Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop Vlaams-Brabant en Mechelen en diaken Luc
  Claeys. De viering wordt opgeluisterd door de harmonieën Sint-Jozef en de
  Weergalm der Winghe, beide uit Tielt-Winge.
 • 10u50 – Burgerlijke herdenking ter plaatse met toespraken en dodenappèl,
  muzikaal begeleid door voornoemde harmonieën.
  Sprekers : Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge, Professor Dr. Detlef Garbe,
  directeur van de KZ Gedenkstätte Neuengamme en Koen Aerts, historicus, die het
  nieuwe museum zal toelichten.
 • 11u45 – Bloemenhulde aan het ere-kerkhof van Meensel
 • 12u15 – Officiële opening van het nieuwe museum44 in de voormalige pastorij
  van Meensel
 • Vervolgens wordt ter plaatse een receptie aangeboden door de gemeente Tielt-Winge. De verenigingen of sympathisanten die aan de bloemenhulde wensen deel te nemen, gelieve dit uiterlijk 4 augustus 2019 te melden aan voorzitter Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168, 3390 Tielt-Winge. Mail : vital.craeninckx@skynet.be tel: 0496 50 46 77. Met de wens U te mogen verwelkomen danken wij U bij voorbaat voor uw aanwezigheid waardoor U sympathie en erkentelijkheid betuigt voor hen die zich opofferden voor onze vrijheid.
 • Het bestuur van vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44 en Museum44

In Memoriam

Alfred Vansina 

Hij werd 91, maar voor wie hem goed kende weet dat hij twee keer geleefd heeft. Een indrukwekkend bestaan als men alles van deze doorzetter op een rijtje zet. Voor onze vereniging was hij niet in de eerste plaats de burgemeester van Leuven, de voorzitter van de provincieraad of de toegewijde ere-luitenant-kolonel in de reserve van de Artillerie. Hij was de peter van ons beeld “De Wanhoop van Meensel-Kiezegem” dat hij ook in 1998 mee inhuldigde in het voormalige concentratiekamp van Neuengamme.

Aan dit treffende bronzen beeld van beeldhouwster May Claerhout hield hij toen een beklijvende toespraak. Hier gaf hij weer blijk van zijn diepgaande betrokkenheid bij dit onderwerp. Toen we hem vroegen of hij wilde peter zijn, stemde hij onmiddellijk in en steunde ons niet alleen moreel, maar ook financieel. De daad bij het woord, zo was hij voor ons een voorbeeld. Zo zullen we hem steeds gedenken. Hij was streng en rechtvaardig, vooral voor zichzelf, en had het hart op de juiste plaats: een ja was een ja en éénmaal toegezegd ging hij ervoor, ondanks tegenkantingen en weerstand. De wereld mist zulke leiders en consequente doorzetters met oog voor de zwakkeren en een solide doorzettingskracht dat wij ook meer zouden moeten waarnemen in onze samenleving. 

Alfred, daarom onze oprechte dank voor jouw voorbeeld.  

Aan de familie bieden wij, van onze vereniging “NCPGR-Meensel-Kiezegem44”, onze innige deelneming aan. Zijn afdruk in ons leven zal onuitwisbaar zijn. 

Dank je peter Alfred Vansina!

Forum Toekomst van Herinnering 2017 in Neuengamme

Van 29 april tot 3 mei waren Tom (Devos) en Oktaaf (Duerinckx) door Neuengamme gevraagd actief deel te nemen aan dit forum. Daar ontmoeten ze ook de leden van de Belgische Vriendenkring van Neuengamme. Erald de Wachter en Kristof Van Mierop, die tevens deelnamen aan het Forum, en later de voorzitter Mark Van den Driessche, die samen met o.a. Marc Kenes en Jos Lemmens een bezoek brachten aan Neuengamme en andere sites. Ook de voorzitster van de Nederlandse Vriendenkring nam deel aan het forum. De bevlogen Martine Letterie kenden we nog van tijdens de herdenkingsweek in Meensel-Kiezegem en is de stimulerende kracht achter de herinneringswerking bij onze noorderburen..

Lees meer