Doelstellingen

Doelstellingen N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ’44

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR) – Meensel-Kiezegem ’44 heeft tot doel de herinnering aan de slachtoffers van de tragische Augustusdagen van het jaar 1944 in stand te houden door:

  • Het organiseren van een jaarlijkse herdenkingsplechtigheid;
  • Toezicht houden op het onderhoud, de verfraaiing en de herstelling van de plaatselijke herdenkingsmonumenten, zijnde het erekerkhof te Meensel en het monument te Kiezegem
  • Het inrichten en instandhouden van museum(s) over de razzia’s op 1 en 11 augustus ’44 en de Tweede Wereldoorlog in de meest ruime zin
  • Het uitbrengen van publicaties omtrent de razzia’s op 1 en 11 augustus ’44 en de Tweede Wereldoorlog in de meest ruime zin, waaronder, maar niet limitatief, het uitbrengen van periodieke nieuwsbrieven, boeken, brochures, films, muziekstukken, e.a.
  • Het organiseren van evenementen omtrent de herinnering van de razzia’s op 1 en 11 augustus ’44 en de Tweede Wereldoorlog in de meest ruime zin, waaronder, maar niet limitatief, het organiseren van herdenkingsreizen, mobiele tentoonstellingen, open museumdagen, e.a.

Doelstellingen N.C.P.G.R. van België

Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België

De politieke gevangenen van de tweede wereldoorlog (1940-1945) die uit gevangenschap weerkeerden alsmede de weduwen en kinderen van de politieke gevangenen die in gevangenschap omkwamen of werden terechtgesteld zijn aangesloten bij hoger vernoemde vereniging die na de oorlog werd opgericht.

Doelstelling: De belangen verdedigen van de Politieke Gevangenen wat betreft onder andere vergoedingspensioenen—invaliditeitserkenningen—tussenkomsten bij medische behandelingen …

De voogdijminister: Dhr. Steven Vandeput, minister van landsverdediging.
Hoofdzetel: Regentlaan 45-46 1000 Brussel – Tel. 02/ 227 63 53
Voorzitter: Jozef Craeninckx – Leo Baekelandstraat 6, 9000 Gent – Tel. 092/ 22 63 79

De Nationale Afdeling is ingedeeld in verschillende onderliggende Gewestelijke Afdelingen, die op hun beurt weer opgedeeld worden in Plaatselijke Afdelingen. De Plaatselijke Afdeling Meensel-Kiezegem werd in 2008 hernoemd tot gewest Meensel-Kiezegem-Tienen. In de schoot van dit gewest werd de VZW opgericht “Herdenkingscomité 1 & 11 augustus 1944”, kortweg HECA 1944. Deze werd in november 2015 omgedoopt tot NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 naar aanleiding van de fusie met de Stichting Meensel-Kiezegem ’44.