Herdenkingsplechtigheid 3 augustus 2014, toespraak Jozef Craeninckx, Nationaal Voorzitter van N.C.P.G.R.

Mijnheer de Vertegenwoordiger van zijn Majesteit de Koning,
Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren,
Mesdames et Messieurs,

Met oprechte dank aan de voorzitter voor zijn vriendelijke uitnodiging, is het mij tevens bijzonder aangenaam proficiat te kunnen wensen aan zijn bestuursleden en de medewerkers van onze florissante gewestelijke afdeling Meensel-Tienen met de realisatie van deze merkwaardige herdenkingsplechtigheid.
Een warme dankbetuiging ook aan de trouwe vlaggendragers voor hun kleurrijke en stijlvolle inkleding van dit jaarlijks eerbetoon.

Un grand merci également à nos membres et sympathisants francophones pour leur presence appréciée à cette cérémonie.

Uw talrijke opkomst voor deze plechtigheid is voor onze confederatie een hart onder de riem waarvoor onze dankbare waardering.
Een gepaste plechtigheid overigens om onze betreurde dorps- en landgenoten te eren die bijna driekwart eeuw geleden door een meedogenloze agressor-bezetter naar nazi-kampen werden gedreven om er voor immer te verdwijnen.
De herinnering aan de uitzonderlijke verdiensten en het levensoffer van deze rechtgeaarde burgers blijft…zeker voor onze confederatie……een plicht en voor de gemeenschap een absolute noodzaak als ernstige waarschuwing voor elk extremistisch beleid in deze turbulente wereld… koortsig op zoek naar evenwicht en onderlinge verstandhouding als basis voor een vredevolle vrijheid.
Wie waren zij……wat deden zij…….wat zijn zij geworden…..verzetsstrijders……politieke gevangenen…..helden …. slachtoffers…..?
Deze begrippen en dilemma zijn zeer rekbaar en voor brede interpretatie vatbaar en zullen onvermijdelijk in de annalen over de vaderlandse geschiedenis verbonden blijven met de omstandigheden en het tijdstip van gebeurten.
Wij kunnen ons de vraag stellen of onze politieke gevangenen zich wel thuisvoelen in dit labyrint van noemers………
Het aantal rechtstreekse getuigen vermindert in versneld tempo;- hoopvol houden zij de ogen gericht op de toekomst die het eerbetoon en de herinnering zal koesteren. ….
De wil , de bereidheid en het bijwijlen verrassend innovatietalent bij de jongeren en de na-oorlogse generaties om deze gevoelens te vertolken en de activiteiten op een gepast peil te houden….zijn veelbelovend in onze plaatselijke en gewestelijke afdelingen die aan de noden van de evolutie worden aangepast.
Om de komende generaties…. voor wie de tweede wereldoorlog een ver en soms vaag verleden zal zijn….een overtuigend bewijs aan te bieden van de blijvende noodzakelijkheid van “nooit vergeten” en de nobele motieven van onze gesneuvelde voorvechters te helpen doorgronden….. acht ik het gepast hun verleden door hun bril te bekijken.
Ik heb ze allemaal persoonlijk gekend en een eindje vergezeld op hun laatste tocht;- zij hielden van hun vrijheid en wisten steeds de juiste snaren te beroeren van hun compromisbehoevend leefmilieu. Deze verworvenheden waren de bron van hun stille kracht en geen prijs achtten zij te hoog om beiden te heroveren. Hun verzet tegen was spontaan…zij hanteerden geen dodelijke tuigen…. Een ingeboren solidaire hulpvaardigheid was hun geheim wapen. Ergens hadden zij steeds wel een plaatsje vrij waar een neergehaalde geallieerde piloot of bemanningslid even kon verpozen op hun levensgevaarlijke ontsnappingsroute;- met een paar kakelverse eieren, een zelfgebakken brood of een stuk gezouten spek…….in oorlogstijd geen voor de hand liggende dingen…..hielpen zij ontsnapte en gezochte krijgsgevangenen uit het oosten overleven in de zwijgende bossen van het zacht glooiend Hageland.
Het is mijn vaste overtuiging dat wij de plicht hebben hen te vereeuwigen als onsterfbare ere-burgers van het vrije land België waarvoor zij onbaatzuchtig hun jong leven hebben gegeven. Deze grootste onderscheiding hebben zij ruimschoots verdiend.
Dat zou trouwens het edelste eerbetoon zijn dat hen ‘sine die’ zou vergezellen…. Laten wij hen promoten als ere-wereldburgers….als lichtbakens langs de onbekende en lange wegen naar een vrije en vredevolle samenleving.
Merci de votre attention.
Dank voor uw aandacht.

Jozef Craeninckx.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.