Woord van Burgemeester Rudi Beeken bij de opening van de Herdenkingsweek

Dames en heren,

72 Jaar geleden viel er een schaduw over deze mooie gemeente. Sindsdien verzamelen wij jaarlijks aan de monumenten die in Meensel en Kiezegem opgericht werden om de talrijke betreurde slachtoffers te gedenken, om onze blijvende steun te betuigen aan hun familie en vrienden, en om samen met mijn buurman Louis Clinckx -die hier onder ons is als laatste van de weggevoerden- te laten zien dat wij niet wensen dat dit duistere verleden zich zou herhalen. 

Het doet me daarbij andermaal veel genoegen om een delegatie te mogen verwelkomen uit de Nederlandse gemeente Putten, waar twee maanden later nog meer dan bij ons de dood van deur tot deur gegaan is.

Zoals U weet, zijn het gros van onze mensen in het Duitse Neuengamme en diens buitenkampen terechtgekomen. Precies om die reden mag ik hier vandaag meerdere van mijn collega’s van de Belgische vriendenkring begroeten, bien spécialement Madame Lucette Cloizeau, la veuve de mon ami Victor Malbecq en ook Marc Vandendriessche van de Amicale Internationale de Neuengamme. Ook de aanwezigheid van een delegatie van de Nederlandse Stichting Vriendenkring Neuengamme doet ons veel plezier.

Auch ein Hertzlichen Willkommen für unsere gästen aus Deutschland, die eine besondere Anstrengung gemacht haben um an das gedenken dieses Jahr teil zu nehmen. Unter anderem Herr Direktor Detlef Garbe von die gedenkstätte KZ Neuengamme, die heute auch der stadt Hamburg vertreted, Herr Raimund Gaebelein und seine Delegation von die Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten und Dr. Christel Trouvé von das denkort Bunker Valentin in Farge-Bremen.

Het voorbije jaar stond de wereld niet stil, en dat geldt ook voor ieder van ons. De vreugde van het samengaan van de beide verenigingen die actief waren rond het thema dat ons hier vandaag verzameld wordt overschaduwd door het overlijden van Jules Beddegenoots op 2 mei, Jef Van Goidsenhoven op 8 mei en ereburgemeester Marcel Morren op 17 juli 2016. Zij leverden alle drie elk op hun manier inspanningen ten voordele van de N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ’44 en het past dan ook om hen hier te vernoemen.

Ook voor onze gewezen dorpsgenoot Jozef Craeninckx stond de wereld niet stil: na een zevenjarig voorzitterschap van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en rechthebbenden van België werd hij enkele weken geleden opgevolgd door de heer Edmond Eycken en daarmee sluit ook de confederatie een hoofdstuk af, want precies zoals eerder al door hem werd aangekondigd was Jef de laatste voorzitter van de confederatie die ook effectief politieke gevangene geweest is. Uiteraard is onze gemeente erg fier dat hij het zo ver gebracht heeft, maar toch ook een beetje bedroefd dat hij doorheen de jaren zijn heil in Gent gezocht heeft in plaats van in het mooie Meensel-Kiezegem.

In het najaar was ik in de gelegenheid om de stille plechtigheid in Putten bij te wonen en in het voorjaar trokken we samen met verscheidene collega’s uit de lokale politiek voor zes dagen naar Duitsland. De reis bracht ons van Sandbostel, Bremen en Ladelund naar Schandelah en Scheppau, naar het Oost-Duitse Wöbbelin, Ludwigslust en Neustadt-Glewe, naar Neustadt-in-Holstein aan de Ostsee en uiteraard naar Hamburg en in het bijzonder Neuengamme, het orgelpunt van de reis. Overal waar we arriveerden werden wij bijzonder goed en hartelijk ontvangen. Het lijkt wel alsof de trieste gebeurtenissen van zovele jaren geleden ons vandaag

in de gelegenheid stellen om vrienden te ontmoeten en er zo samen voor te zorgen dat hetgeen geschiedde zich niet meer zal herhalen.

Dames en heren,

De aanslagen die op 11 maart jongstleden ons land troffen en gelijkaardige gebeurtenissen van daarvoor en daarna in Europa en elders in de wereld moeten ons meer dan ooit doen beseffen dat vrede en veiligheid onbetaalbaar zijn. Als de strijd tegen het terrorisme inhoudt dat wij moeten inleveren op onze rechten en vrijheden, dan winnen de terroristen, want dat is precies waarvoor zij staan. Wie in naam van God, Allah, Jehova of wie dan ook dood en verderf zaait, die is van het juiste pad afgeweken. En dat geldt in precies dezelfde mate voor eenieder die van die gelegenheden gebruikt maakt om allen die diezelfde godsdienst aanhangen op één hoopje te gooien.

Het drama van Meensel-Kiezegem zou inderdaad niet gebeurd zijn zonder Duitse bezetting, maar al evenmin zonder de ongebreidelde inzet van land- en dorpsgenoten die louter uit eigenbelang de kaart van die bezetter trokken en veel verder gingen dan de Nazi’s zelf. Zij allen dwaalden, maar dat doen ook wij als wij vandaag enkel op die grond hun nakomelingen of onze Duitse gasten op één hoopje zouden gooien met de misdadigers van destijds. Het is aan ons om te laten zien dat wij uit het verleden lessen getrokken hebben.

In die zin stemt ook het voorgenomen uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese unie mij tot droefheid. Samenwerken loont. Vandaag hoorde U het resultaat van samenwerking al door het samenspel van de beide harmonieën die Tielt-Winge nog rijk is. Vandaag ziet U het resultaat van die samenwerking door het drukke programma dat de komende dagen nog volgt op basis van het samengaan van de beide organiserende verenigingen. Aujourd’hui vous voyez aussi l’unité de notre pays par la présence entre nous de madame le Ministre Marie Christine Marghem de Tournai comme représentant du premier Ministre Charles Michel. Samenwerken loont. Groepen vormen en die tegen elkaar uitspelen loont niet.

Men kan met recht en rede vele minder goede dingen vertellen over de Europese Unie. De Europese samenwerking is misschien traag, duur en leidt niet altijd tot een duidelijk resultaat, maar bedenk wel dat het alternatief er een is zoals we dat hier 102 en 66 jaar geleden meemaakten: een samenspel van crisis en nationalisme dat aanleiding gaf tot allesverslindende oorlogen. Als we vandaag crisis hebben, en nationalisme, maar geen oorlog, dan is dat de verdienste van de Europese Unie. Vrede betalen met belastingen is wellicht duur, maar laat mij U verzekeren: vrede betalen met mensenlevens is nog veel duurder! In Meensel-Kiezegem en bij uitbreiding in Tielt-Winge weten wij dat, en ik nam hier graag van de gelegenheid gebruik om dat te bevestigen aan al de anderen van goede wil die hier vandaag samen met ons verzamelen.

Dank voor Uw aandacht.

Rudi Beeken

Burgemeester

Zondag 7 augustus 2016

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.