Slotwoord voorzitter Vital Craeninckx bij herdenkingsceremonie 2009 te Kiezegem

Geachte prominenten,
Beste dorpsgenoten,
Goede vrienden, van waar u ook gekomen bent….

als laatste spreker op deze herdenkingsceremonie het woord te mogen nemen is niet alleen een gemakkelijke taak maar tevens een dankbare opdracht.

Immers, de betekenis, het waarom en de toekomstperspectieven ervan werden uitvoerig belicht door Pastoor Frans Van Aarschot tijdens de eucharistieviering en door onze sprekers, mevr. de burgemeester, Chris Desaever – Cleuren,  Vlaams Volksvertegenwoordiger dhr. Frank Vandenbroucke, en Nationaal Voorzitter van N.C.P.G.R. dhr Jozef Craeninckx. Uit naam van onze regionale Meensel-Kiezegem en Tienen wil ik hen mijn oprechte erkentelijkheid betuigen voor de boodschap die zij ons brachten op deze dag waarop wij voor de 65 ste maal onze oorlogsslachtoffers herdenken.

Maar het slotwoord van deze ceremonie wil ik vooral benutten om als voorzitter mijn welgemeende dank te uiten aan u allen die op deze vrije zondagmorgen bent samenkomen aan dit monument, waardoor u uw erkentelijkheid en respect betuigt aan onze slachtoffers en hun lotgenoten uit aangrenzende gemeenten.

Speciaal vermeld ik hier de koster Fons Stas en het zangkoor die de eucharistieviering muzikaal hebben omkaderd. En niet te vergeten de trompettist  en de fanfare St.Jozef uit OLV Tielt die deze viering kunstvol hebben begeleid. Dank ook aan de gemeente Tielt-Winge voor de logistieke  hulp en het in orde brengen van de monumenten. In het bijzonder bedank ik de leden van ons herdenkingscomité die deze ceremonie hebben voorbereid

Ook uit ik mijn oprechte bewondering voor de kinderen die met hun gedichten een ruimere dimensie aan deze plechtigheid hebben gegeven. Hun mijmering heeft ons niet onberoerd gelaten.

La présence de nos amis francophones ne nous laisse également point du tout indifférent, et je tiens leur dire combien nous apprécions leur participation à cet hommage  à nos victimes de guerre.

Bijzondere aandacht ook voor hen die niet alleen kleur geven aan deze ceremonie maar vooral een onvervangbare plaats innemen en met oprechte fierheid en trotse overtuiging de symboliek van ons gezamenlijk streven belichamen, namelijk onze vlaggendragers.

Immers, de vlag die u draagt verwijst naar het waarom van en naar het ideaal waarvoor mensen zich samen en eensgezind hebben ingezet , zelfs met het offer van hun leven.

De overtuiging , de trots en de fierheid waarmee u uw zending vervult, siert u uitermate.

Tenslotte wil ik u een kort gedicht van de Nederlandse dichter Adriaan Morriën, niet onthouden. Het draagt de titel: “Herdenking”

Zij rusten in ons hart als in een ander graf
Met andere bloemen dan die wuiven op onze graven
en alle droefheid neemt ons dezen trots niet af
dat zij de helden zijn die onze vrijheid staven.

 

Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en ik nodig u, in naam van het gemeentebestuur  Tielt-Winge graag uit op de receptie in het ontmoetingscentrum

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.