Het Dodelijke Schot

Op 30 juli in Meensel-Kiezegem en zijn fatale gevolgen – Door gemeentesecretaris René De Keyzer, eerder gepubliceerd in de Reensteen.

De twee dorpen Meensel en Kiezegem werden in 1824 samengevoegd. Meensel was altijd meer op Tienen gericht, Kiezegem op Leuven. In Kiezegem stonden enkele grote boerderijen en ging de politieke voorkeur eerder naar de liberalen. Meensel koos overwegend katholiek, kleine boeren huurden van rijke families als die van notaris Mertens, zijn schoonfamilie Verheyden en Baudouin, de eigenaar van de suikerfabriek in Tienen. De grote boeren zoals Merckx en Broos van Kiezegem, met hun vele kinderen, waren tijdens de Tweede Wereldoorlog de collaboratie gunstig gezind; de familie Broos eerder om ideologische redenen, de familie Merckx was veeleer praktisch en commercieel ingesteld en volgens sommige bronnen vrij machtig in bezettingskringen. Eigenlijk was dit een “zachte” vorm van collaboratie; beide grote gezinnen lieten iedereen verder met rust. Misschien was hun aanwezigheid zelfs een goede zaak voor het dorp…

Lees meer