In Memoriam

Alfred Vansina 

Hij werd 91, maar voor wie hem goed kende weet dat hij twee keer geleefd heeft. Een indrukwekkend bestaan als men alles van deze doorzetter op een rijtje zet. Voor onze vereniging was hij niet in de eerste plaats de burgemeester van Leuven, de voorzitter van de provincieraad of de toegewijde ere-luitenant-kolonel in de reserve van de Artillerie. Hij was de peter van ons beeld “De Wanhoop van Meensel-Kiezegem” dat hij ook in 1998 mee inhuldigde in het voormalige concentratiekamp van Neuengamme.

Aan dit treffende bronzen beeld van beeldhouwster May Claerhout hield hij toen een beklijvende toespraak. Hier gaf hij weer blijk van zijn diepgaande betrokkenheid bij dit onderwerp. Toen we hem vroegen of hij wilde peter zijn, stemde hij onmiddellijk in en steunde ons niet alleen moreel, maar ook financieel. De daad bij het woord, zo was hij voor ons een voorbeeld. Zo zullen we hem steeds gedenken. Hij was streng en rechtvaardig, vooral voor zichzelf, en had het hart op de juiste plaats: een ja was een ja en éénmaal toegezegd ging hij ervoor, ondanks tegenkantingen en weerstand. De wereld mist zulke leiders en consequente doorzetters met oog voor de zwakkeren en een solide doorzettingskracht dat wij ook meer zouden moeten waarnemen in onze samenleving. 

Alfred, daarom onze oprechte dank voor jouw voorbeeld.  

Aan de familie bieden wij, van onze vereniging “NCPGR-Meensel-Kiezegem44”, onze innige deelneming aan. Zijn afdruk in ons leven zal onuitwisbaar zijn. 

Dank je peter Alfred Vansina!

Forum Toekomst van Herinnering 2017 in Neuengamme

Van 29 april tot 3 mei waren Tom (Devos) en Oktaaf (Duerinckx) door Neuengamme gevraagd actief deel te nemen aan dit forum. Daar ontmoeten ze ook de leden van de Belgische Vriendenkring van Neuengamme. Erald de Wachter en Kristof Van Mierop, die tevens deelnamen aan het Forum, en later de voorzitter Mark Van den Driessche, die samen met o.a. Marc Kenes en Jos Lemmens een bezoek brachten aan Neuengamme en andere sites. Ook de voorzitster van de Nederlandse Vriendenkring nam deel aan het forum. De bevlogen Martine Letterie kenden we nog van tijdens de herdenkingsweek in Meensel-Kiezegem en is de stimulerende kracht achter de herinneringswerking bij onze noorderburen..

Lees meer