50e verjaring van de tragische augustudagen 1944

augustus1994-001

Eucharistieviering voorgegaan door Monseigneur Luc de Hovre, Hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel in concelebratie met E.H. Geerdens, pastoor te Meensel en E.H. Vrancken, pastoor te Kiezegem.
Toespraak door Burgemeester Robeyns in aanwezigheid van een Vertegenwoordiger van de Koning.

Meer lezen50e verjaring van de tragische augustudagen 1944